ติดต่อ

Research Integrity Department
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์: 0-7428-6955
Email: arunwan.s@psu.ac.th
Website: https://rid.psu.ac.th

User online: 1

Statistics
Today: 0
Total: 0
Your IP: ec2-3-233-232-160.compute-1.amazonaws.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง