"สำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดการข้อมูลในระบบ"
- ระบบจัดการห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ระบบกำจัดของเสียของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หากต้องการ Login เข้าระบบ กรุณาติดต่อคุณสุพรชัย อ่อนดำ โทร.074-286954

คู่มือการใช้งาน


ระบบห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์